POEMS

img

 

 

 

Translated by Clara Burghelea *

 

 

Ultramarine

 

I no longer want to keep the laptop on so much

to dive, a mandarin drake,

in the magical and complicated syntax of life.

I want to write the way it comes, about

the ultramarine sky like an embroidered dress:

the happy carry their sleepy children

on their arms, along the seafront cleared

of trees fallen under the storm. I am holding

the open laptop on my knees, writing this poem,

waiting for you to come back to the hotel room,

and go on Facebook like Tinker Bell through

the siblings’ window, sprinkling golden dust

on these adult hands, on the oversensitive

keyboard, over the smitten and dark-circled

eyes. I imagine the breeze caressing your face now

and your dignified outfit I wish to see threatened by

no one, nowhere, never.

   

 

 

About the miracle

 

The sun -a bat

The moon -a read giant, like supernovas.

Today.

This night.

When it is about to break the shutters of the clouds

and stick to

the Afghan T-shirt, even though above the garden

that I stride across it pours spitefully. I am smoking,

drinking the leftover coffee, chatting to dwarfs and

fireproof scientists of my brain the same way I

was still chatting with you

ten minutes ago.

I was holding grace under control.

The words. Now I am levitating with a limp.

I am afraid of the squealing of the trams,

the crow of the roosters,

this day veiling down more and more over

the world’s dirt, lovers, bums with amputated

hands to whom it is impossible to slip

a blue Dunhill between the lips.

You are not as good as you would like to be.

As strong as you thought. Your nyctalopic

sun is a creature hidden under the beams.

 

Go down now through the Armenian house

(Those that pleased Irina, The Saint with Silver Breast, so much),

look for the Flower Market. Be indecisive.

Frowned.

That way, you said, and pulled me with your resolute little hand.

I’ll go that way, I answered,

because I had sensed your flavor, your presence.

But I had taken you

the night before

over the Ciric lake, to the airport -

            vacuum cleaner of beautiful Bucharest women-

like an obscene crater, set at the bottom

of the interterrestrial ocean,

cyberoctupuses,

beasts. 

 

 

 

 

Suede

 

.... That mood again, the velvety languor:

You open your veins and in the Great African Rift

primates begin to babble.

Herds are climbing north.

In 30,669 years, paleontologists in Sudan

will be taking weird tests.

And the ray children would halve their aura,

their hive superconscious mind, only to feel,

once, that mood, the velvety languor…

 

 

 

Ultramarin

 

Vreau să nu mai țin laptopul pornit,

Să mă scufund, rățoi mandarin,

În sintaxa magică și complicată a vieții.

Vreau să scriu așa cum îmi vine, despre

Cerul ca o rochie brodată, ultramarin:

Fericiții își poartă copii somnolenți

În brațe, pe faleza curățată de arborii

Prăbușiți sub furtuna. Eu țin laptopul

Pornit, pe genunchi, scriu poemul

Așteptând să te întorci în camera de hotel,

Și să intri pe Facebook, ca Tinker Bell

Pe fereastra frățiorilor, presărând pulbere

De aur pe mâinile astea adulte, pe tastatura

Hipersensibilă, pe ochii îndrăgostiți și

Încercănați. Îmi imaginez briza care

Îti mângâie chipul acum și ținuta ta demnă

Pe care mi-aș dori să n-o amenințe

Nimeni nicăieri niciodată.

 

 

 

Despre miracol

 

Soarele -un liliac.

Luna -ca o gigantă roșie, ca supernovele.

Azi.

Noaptea asta.

Când reușește să spargă obloanele norilor

și să lipească

De tricoul afghan, chiar dacă deasupra grădinii

Pe care o patrulez plouă-nciudat. Fumez,

Beau cafeaua rămasă de peste zi, conversez pitici

Și savanți ignifugi din creierul meu, așa cum,

Zece minute în urmă,

Încă te conversam pe tine.

Și țineam gravitația sub control.

Cuvintele. Acum levitez șchiopătat.

Mi-e frică de huruitul tramvaielor,

De cântatul cocoșilor,

De ziua asta care vălurește tot mai puternic

Peste mizeria lumii, peste îndrăgostiți,

Peste cloșarzi cu mâinile amputate

Cărora ți-e imposibil să le strecori un Dunhill

Albastru-ntre buze.

Nu ești atât de bun pe cât ți-ar plăcea.

Atât de puternic pe cât ai crezut. Soarele tău

Nictalop e o vietate ascunsă sub grinzi.

 

Coboară acuma printre casele armenești

(De-i plăcură atâta Irinei, Sfintei cu Sâni de Argint)

Caută Piața de Flori. Fii indecis.

Încruntat.

Încolo, ai spus, și cu mânuța ta fermă m-ai tras.

Pe-acolo-am s-o iau, am răspuns,

Pentru că-ți simțeam aroma, prezența.

Dar eu te condusesem

Seara trecută

Peste lacul Ciric, până la aeroportul –

            Aspirator de bucureștence frumoase-

Ca un crater obscen, amplasat pe fundul

Oceanului de intratereștri,

Cypercaracatițe,

Bestii.

 

  

Suede

 

...Iar starea aia, sfîrșeală catifelată:

Îți deschizi venele și în Marele Rift african

Încep să bolborosească primate.

Turmele urcă spre nord.

Peste 30669 de ani, paleotologi din Sudan

Fac teste ciudate.

Și copiii de raze și-ar înjumătăți aura,

Supraconștiința-stup, doar ca să simtă, o singură

Dată, starea aia, sfârșeala catifelată...

 

 

 

 

 

 

* Clara Burghelea is a Romanian-born poet with an MFA in Poetry from Adelphi University. Recipient of the Robert Muroff Poetry Award, her poems and translations appeared in Ambit, Waxwing, The Cortland Review and elsewhere. Her second poetry collection Praise the Unburied was published with Chaffinch Press in 2021. She is the Review Editor of Ezra, an online journal of translation.


 

 

 

 

 

Other Books